elektrine

 

Gautas finansavimas projektui „63,7 kW galios Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos stogo“

Mokykla pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ 2021 m. liepos 23 d. pateikė paraišką projekto „63,7 kW galios Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos stogo“ ( Nr. KK-AM-SVV01-0136) finansavimui gauti. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai atlikus Paraiškos administracinės atitikties ir aplinkosauginį-techninį vertinimą priimtas sprendimas skirti finansavimą.

 

Bendra projekto vertė 60515 Eur. Aplinkos projektų valdymo agentūra įsipareigojo suteikti 80 proc. projekto vertės paramą (50562,51 Eur), likusią sumą įsipareigojo skirti Pasvalio rajono savivaldybė.

 

Projekto įgyvendinimo metu ant Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos pastato stogo bus įrengiama apie 63,70 kWp saulės fotovoltinė elektrinė, kurios pagaminta elektros energija būtų panaudojama vidaus reikmėms. Sumontavus saulės elektrinę būtų pasiekti šie efektai: sumažėtų neigiamas poveikis aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2 kiekio sumažinimas); sumažėtų energijos sąnaudos ir išlaidos už elektrą, o sutaupytos lėšos galėtų būti skiriamos tiesioginei veiklai. Tuo pačiu siekiame skatinti visuomenę domėtis atsinaujinančiais energijos ištekliais ir jų naudojimu savo reikmėms.

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje