nachodki.ru интернет-магазин

Atnaujinti izoliacijos algoritmai ugdymo įstaigoms

  1. Sąlytis su COVID-19 sergančiuoju asmeniu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir pirminio profesinio ugdymo įstaigose – darbuotojams.
  2. Kokia izoliacijos tvarka galioja, kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai kaupinių metodu?
  3. Kokia izoliacijos tvarka galioja, kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu?
  4. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą?
  5. Kokia izoliacijos tvarka galioja, kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai?

visuomenei (1)

klasė nesitiriaprofilaktiškai

klasė kaupiniai

klasė GAT

ikimokyklinis, priešmokyklinis kontaktas ugdyme (vaikai)

darbuotojų kontaktas

aukštasis mokslas

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje