Mokykla dirba:

Pirmadienis    7.30–19.30

Antradienis    7.30–19.30

Trečiadienis   7.30–19.30

Ketvirtadienis 7.30–19.30

Penktadienis   7.30–19.30

Pamokų laikas:

1.  8.00–8.45

2.  8.55–9.40

3.  9.50–10.35

4.  10.55–11.40

5.  12.00–12.45

6.  12.55–13.40

7.  13.45–14.30

Pamokų laikas nuo

2020-09-01

1.        8.00–8.45 .

2.        8.50–9.35 .

3.        9.40–10.25

4.        11.00–11.45

5.        12.05–12.50

6.        12.55–13.40

7.        13.45–14.30

 

     Pamokų laikas lapkričio 3–6 d.  (jei nuotolinis bus pratęstas, spręsim, ar jį vėl keisti):

1. 8.00–8.45
2. 8.55–9.40
3. 9.50–10.35
4. 10.45–11.30
5. 12.00–12.45
6. 12.55–13.40
7. 13.45–14.30

 

Besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas ir pirmųjų mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą metų moksleiviams mokslo metų trukmė yra 170 mokslo dienų, kitiems moksleiviams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą (išskyrus baigiamąją klasę) – 195 mokslo dienos. Į šį skaičių įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos.

Pamokų ir kitų užsiėmimų skaičių klasėse nurodo tvarkaraščiai: 1–4 , 5–10 ir papildomojo ugdymo, kuriuos tarpusavyje derina direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. Moksleivių ugdymo tvarką nustato ugdymo planas, kurį parengia kasmet darbo grupė.

Mokykloje pagrindinė ugdymo forma yra pamoka. Pamokos prasideda 8.00 val.

Pamokos trukmė: antrose–dešimtose – 45 min., pirmose – 35 min.

Pamokų pradžią ir pabaigą skelbia budinčioji valytoja. Dvi minutės prieš pamoką mokinius į ją kviečia pirmasis, pamokų pradžią skelbia antrasis skambutis.

Mokykloje po 3 pamokų ir po 4 pamokų skiriamos 20 min. pertraukos maitinimui, kitų pertraukų trukmė – 10 min., po 6 pamokų pertrauka 5 min.  

Moksleiviams atostogos skiriamos ugdymo plane numatoma tvarka (rudens, šv. Kalėdų ir šv. Velykų bei papildomos atostogos 1–5 klasių moksleiviams).  Vasaros atostogas (ne trumpesnės kaip du mėnesiai) nustato ugdymo planas. 

I pusmetis 2020 m. rugsėjo d. – 2021 m. sausio 21 d.

II pusmetis 2021 m. sausio 25 d. – 2021m. birželio 9 d. (1–4 kl.) ir birželio 23 d. (5–10 kl.)

Atostogų grafikas

Rudens atostogos

10-26 – 10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-23 – 01-05

Žiemos atostogos

02-15 – 02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

04-06 – 04-09

Vasaros atostogos (1–4 kl.)

06-10 – 08-31

Vasaros atostogos (5–10 kl.)

06-24 – 08-31


Nedarbo dienomis laikomi šeštadieniai, sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos: lapkričio 1 d. – visų šventųjų, gruodžio 24, 25 d. – šv. Kalėdų, sausio 1 d. – Naujųjų metų, vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo, Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, šv.Velykos, gegužės 1 d. – Tarptautinę darbo, liepos 6 d. – Mindaugo karūnavimo (Valstybės diena) ir rugpjūčio 15 d. – Žolinė.

nuotrauka viršus