Бесплатные шаблоны Joomla

 

Kabineto pavadinimas

Kabineto Nr.

Kabineto vadovas

1 korpusas (1 - 22 kabinetai)

I aukštas

Technologijų

1

V. Janušonis

Technologijų

2

P. Kruopis

Muzikos 

3

G. Gegevičius

Technologijų

4

E. Andriūnaitė

Istorijos

5

D. Gribauskienė

Medicinos kab.

6

N. Janeliūnienė

Psichologės kab.

7

V. Gaigalaitė

Technologijų

8

E. Andriūnaitė

II aukštas

Dailės

9

E. Andriūnaitė

Fizikos

10

L. Rožėnienė

Prancūzų

11

Biologijos

12

R. Jackūnienė

Matematikos

13

B. Demenienė

Prancūzų

14

V. Stapulionytė

Buhalterija

15

R. Vitkienė

III aukštas

Biblioteka

16

B. Kazėnaitė

Skaitykla

17

B. Kazėnaitė

Spec. pedagogė

18

I. Ruželienė

Lietuvių

19

L. Dumbliauskienė

Lietuvių

20

D. Stragienė

Lietuvių

21

 A. Leščinskė

Logopedijos

22

I.Krapavickienė

2 korpusas  (23 - 47 kabinetai)

I aukštas

Visos dienos mokyklos grupė

23

Rimantė Urbonienė

Visos dienos mokyklos grupė

24

 Justina Nemeikšienė

Anglų

25

A. Barančiukienė

Personalo

26

Muziejus

27

Direktorė

28

L. Rauckienė

Raštinė. Pavaduotoja ugdymui

29

R. Simonaitienė

Pavaduotojai ugdymui

30

R. Žigienė

Anglų

31

L. Gertienė

II aukštas

Robotika

32

 N. Misevičiūtė

Rusų

33

L. Liager

Mokytojų kambarys

34

Pavaduotojas ūkio reikalams

35

A. Liubinas

Tikybos

36

I. Lapienė

Anglų k. kabinetas

37

J. Rastauskienė

Anglų k. kabinetas

38

J. Rastauskienė

Soc. padagogė,

Visos dienos mokyklos grupė

39

S. Briedienė

Patalpa renginių inventoriui

40

III aukštas

Muziejaus saugykla

41

Chemijos

42

J. Paušienė

43

Geografijos

44

V. Garšvinskienė

Matematikos

45

Z. Vaščenkova

Mokytojų internetinė skaitykla

46

B. Kazėnaitė

Informacinių technologijų

47

V. Nekiūnienė

3 korpusas (48 - 63 kabinetai)

I aukštas

Choreografijos

48

D. Tučaitė

Keramikos

49

E. Andriūnaitė

Keramikos

50

E. Andriūnaitė

 Muzikos mokykla „Yamaha“

51

 Treniruoklių kabinetas

52

Baleto mokykla 53  

II aukštas

Pradinio ugdymo

54

G. Gegevičienė

Pradinio ugdymo

55

E. Lavickienė

Pradinio ugdymo

56

A. Petraitienė

Mokytojo padėjėjų, visos dienos mokyklos grupė

57

S. Gumbelevičienė

J. Gintautienė

 Inžinierius techninei pagalbai

58

A. Jankauskas

III aukštas

Pradinio ugdymo

59

A. Vyčienė

Pradinio ugdymo

60

R. Mudurienė

Pradinio ugdymo

61

J. Jakštienė

 Pradinio ugdymo

62

 R. Balčiauskienė

 Pradinio ugdymo

63

 R. Pačinskienė

nuotrauka viršus