Бесплатные шаблоны Joomla

 

Kabineto pavadinimas

Kabineto Nr.

Kabineto vadovas

1 korpusas (1–22 kabinetai)

I aukštas

Technologijų

1

V. Janušonis

Technologijų

2

P. Kruopis

Muzikos 

3

G. Gegevičius

Technologijų

4

E. Andriūnaitė

Istorijos

5

D. Gribauskienė

Medicinos

6

N. Janeliūnienė

Patalpa izoliacijai

7

Technologijų

8

E. Andriūnaitė

II aukštas

Dailės

9

E. Andriūnaitė

Matematikos

10

V. Nekiūnienė,
V. Lazickienė

Visos dienos mokyklos grupė

11

 A. Bukelienė

Biologijos

12

R. Jackūnienė

Anglų kalbos

13

L. Gertienė

Prancūzų kalbos

14

V. Stapulionytė

Buhalterija

15

R. Vitkienė

III aukštas

Biblioteka

16

B. Kazėnaitė

Skaitykla

17

B. Kazėnaitė

Spec. pedagogė

18

I. Ruželienė

Lietuvių kalbos

19

L. Dumbliauskienė

Lietuvių kalbos

20

D. Stragienė

Lietuvių kalbos

21

 A. Leščinskė

Logopedijos

22

 S. Bobrevičienė

2 korpusas  (23 - 47 kabinetai)

I aukštas

Pradinio ugdymo

23

 S. Lapėnienė

Rusų kalbos

24

 E. Cibulskienė

Anglų kalbos

25

A. Barančiukienė

Personalo

26

Muziejus

27

Direktorė

28

L. Rauckienė

Raštinė. Pavaduotoja ugdymui

29

R. Simonaitienė

Pavaduotoja ugdymui

30

R. Žigienė

Visos dienos mokyklos grupė

31

R. Urmonienė

II aukštas

Robotika

32

Visos dienos grupė

33

 R. Gudonytė

Mokytojų kambarys

34

Pavaduotojas ūkio reikalams

35

A. Liubinas

Tikybos

36

I. Lapienė

Anglų kalbos

37

J. Rastauskienė

Anglų kalbos

38

J. Rastauskienė

Soc. pedagogė,

Visos dienos mokyklos grupė

39

S. Briedienė

Patalpa renginių inventoriui

40

III aukštas

 Gamtos mokslų laboratorija

41

 J. Paušienė

V. Sakalauskė

Chemijos

42

J. Paušienė

43

Geografijos

44

 A. Vaitekūnas

Matematikos

45

Z. Vaščenkova

Internetinė skaitykla

46

B. Kazėnaitė

Informacinių technologijų

47

V. Nekiūnienė

3 korpusas (48–63 kabinetai)

I aukštas

Choreografijos

48

N. Sakalauskienė

Keramikos

49

E. Andriūnaitė

Visos dienos grupė

50

S. Gumbelevičienė

Visos dienos grupė

51

 R. Balčiūnienė

 Visos dienos grupė

52

 R. Urmonienė

Baleto mokykla                  53  

II aukštas

Pradinio ugdymo

54

G. Gegevičienė

Pradinio ugdymo

55

E. Lavickienė

Pradinio ugdymo

56

A. Petraitienė

Pradinio ugdymo

57

I. Vaičekonienė

 Inžinierius techninei pagalbai

58

A. Jankauskas

III aukštas

Pradinio ugdymo

59

A. Vyčienė

Pradinio ugdymo

60

R. Mudurienė

Pradinio ugdymo

61

D. Paužuolienė

 Pradinio ugdymo

62

 R. Balčiauskienė

 Pradinio ugdymo

63

 R. Pačinskienė

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje