MOKYKLOS VALGYKLA DIRBA nuo 8–15 valandos. Mokinių maitinamo valgykloje laikas:

 

Maitinimo laikas

Klasės

9.35 – 9.55

1a, 2a, 3a

10.00 – 10.20

1b, 2b, 3b,

10.25 – 10.40

5a, 5b, 6a

10.45 – 11.00

6b, 7a, 7b

11.05 – 11.25

4a, 4b

11.45 – 12.05

8, 9

 

Nemokamų pusryčių kaina vienam mokiniui:

1–4 klasės – 1,00 eur.

5–9 klasės – 1,06 eur.

Nemokamų pietų kaina vienam mokiniui:

1–4 klasės – 1,85 eur.

5–9 klasės – 1,90 eur.

 

Tėvelius, globėjus (rūpintojus) norėtume informuoti, kad:

1) mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (187,5 Eur);

2) mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;

3) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dėl socialinės paramos kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Tėvelių ir globėjų labai prašytume laiku susitvarkyti reikalingus dokumentus, o jei Jums iškyla kokių nors klausimų, drąsiai kreipkitės mokyklos socialinę pedagogę arba miesto/ seniūnijos socialinio darbo organizatores.

Siekiant pagerinti mokinių mitybą, ugdyti pieno gaminių ir vaisių vartojimo įpročius, skatinti jų vartojimą, 2011 m. mokykla įsitraukė į Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis remiamų „Pienas vaikams“, o nuo 2012 m. „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programų, skirtų pradinių klasių mokiniams, vykdymą, kurių metu pradinukams nemokamai dalinami 9 kartus per mėnesį pieno produktai ir 3 kartus per mėnesį vaisiai. 

gruste1

gruste

Valgiaraštis su pusryčiais 6–10 metų vaikams

Valgiaraštis su pusryčiais 11 ir vyr. metų vaikams

 

nuotrauka viršus