MOKYKLOS VALGYKLA DIRBA nuo 8–15 valandos. 

 

VALGYMO VALGYKLOJE LAIKAS 2023–2024m. m.


10.35–10.55 – valgo 1–4 kl.
11.40–12.00 – valgo 5–10 kl.

 

Mokykloje maitinimas organizuojamas švediško stalo principu, kurio tikslas - maisto švaistymo mažinimas. Pietų kaina 3-4 klasių mokiniams – 3 Eur, 5-10 klasių mokiniams ir suaugusiems – 4 Eur.

 

Nemokamo maitinimo įkainiai

 

Tėvelius, globėjus (rūpintojus) norėtume informuoti, kad:

1) mokiniai turi teisę į 92 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamą maitinimą – pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, – jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 220,50 euro.

 

2) išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra tuomet, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 294 eurų. Tokiems atvejams priskiriami, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią.

 

3) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. – mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dėl socialinės paramos kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

 

Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Tėvelių ir globėjų labai prašytume laiku susitvarkyti reikalingus dokumentus, o jei Jums iškyla kokių nors klausimų, drąsiai kreipkitės mokyklos socialinę pedagogę arba miesto/ seniūnijos socialinio darbo organizatores.

 

Siekiant pagerinti mokinių mitybą, ugdyti pieno gaminių ir vaisių vartojimo įpročius, skatinti jų vartojimą, 2011 m. mokykla įsitraukė į Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis remiamų „Pienas vaikams“, o nuo 2012 m. „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programų, skirtų pradinių klasių mokiniams, vykdymą, kurių metu pradinukams nemokamai dalinami 9 kartus per mėnesį pieno produktai ir 4 kartus per mėnesį  - vaisiai. 

 

 

Pagal  patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakciją, įsigaliosiančio 2018 09 01d, vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 37.2 punktą  tėvai pritaria/nepritaria, kad būtų prekiaujama mokyklos valgykloje šaltais  užkandžiais (sąrašas susipažinimui). 

 

Papildomas valgiaraštis

 

Valgiaraštis su pusryčiais 6–10 metų vaikams

Valgiaraštis su pusryčiais 11 ir vyr. metų vaikams

 

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje