MOKYKLOS VALGYKLA DIRBA nuo 8–15 valandos. 

 

VALGYMO VALGYKLOJE LAIKAS

1a, 1b klasių mokiniai valgo 2 pamokos pabaigoje;

Po 2 pamokų valgo 2b, 3b ir 4b klasių mokiniai;

Per 3 pamoką slenkamuoju grafiku valgo 2a, 3a ir 4a klasių mokiniai;

Po 3 pamokų: 10.25 – valgo 6a, 6b, 7a klasės ir 10.40 – 5a, 5b, 9 klasės;

Po 4 pamokų: 11.40 – valgo 7b, 8b klasės ir 11.50 – 8a, 10 klasės;

 

Nemokamų pusryčių kaina vienam mokiniui:

1–4 klasės – 1,06 eur.

5–10 klasės – 1,12 eur.

Nemokamų pietų kaina vienam mokiniui:

1–4 klasės – 1,90 eur.

5–9 klasės – 2,00 eur.

 

Tėvelius, globėjus (rūpintojus) norėtume informuoti, kad:

1) mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (1,92Eur);

 

2) mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (256 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;

 

3) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. – mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dėl socialinės paramos kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

 

Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Tėvelių ir globėjų labai prašytume laiku susitvarkyti reikalingus dokumentus, o jei Jums iškyla kokių nors klausimų, drąsiai kreipkitės mokyklos socialinę pedagogę arba miesto/ seniūnijos socialinio darbo organizatores.

 

Siekiant pagerinti mokinių mitybą, ugdyti pieno gaminių ir vaisių vartojimo įpročius, skatinti jų vartojimą, 2011 m. mokykla įsitraukė į Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis remiamų „Pienas vaikams“, o nuo 2012 m. „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programų, skirtų pradinių klasių mokiniams, vykdymą, kurių metu pradinukams nemokamai dalinami 9 kartus per mėnesį pieno produktai ir 4 kartus per mėnesį  - vaisiai. 

 

 

gruste1

gruste

Valgiaraštis su pusryčiais 6–10 metų vaikams

Valgiaraštis su pusryčiais 11 ir vyr. metų vaikams

 

nuotrauka viršus