Pagal  patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakciją, įsigaliosiančio 2018 09 01d, vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 37.2 punktą  tėvai pritaria/nepritaria, kad būtų prekiaujama mokyklos valgykloje šaltais  užkandžiais (su sąrašu susipažinti galite mokyklos internetinėje svetainėje, Facebook puslapyje, el. dienyne).

 

Šaltų užkandžių, kuriais tėvų pritarimu būtų galima prekiauti mokyklos bufete, sąrašas

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje