Trumpa mokyklos istorija  

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla duris atvėrė 1987 m. rugsėjo 1 d.

Mokykla pastatyta šiaurinėje miesto dalyje, Kalno gatvėje. Sublokuotų šešių korpusų pastatas stovi kalvotame reljefe prie Lėvens upės, aktyvaus karsto zonoje.

1 laida

1987 m. rugsėjį į mokyklos klases sugužėjo 861 moksleivis, dirbti pradėjo 55 mokytojai. Pirmasis mokyklos direktorius, vadovavęs iki 1993 m. buvo Arvydas Kontenis.

Mokyklos direktorius Danis Vaišnoras

Nuo 1993 m. mokyklai vadovavo Danis Vaišnoras

Mokytojai 2007 m.

Mokykloje dirba darbštus ir kūrybingas mokytojų kolektyvas. Dalis mokytojų čia dirba nuo pat mokyklos atidarymo. Mokyklos mokytojų kolektyvas 2007 m.

Zalenso skulptūra Parduotos vasaros

1997 m. mokykloje įrengtas memorialinis kampelis kraštiečio dramaturgo ir publicisto K.Zalenso atminimui. 1998 m. mokyklos kieme atidengta skulptoriaus B.Zalenso skulptūra „Parduotos vasaros“. Taip buvo įamžintas skulptoriaus atminimas ir mokyklai suteiktas naujas veidas. Skulptūrą pašventino Pasvalio dekanas monsinjoras Jonas Balčiūnas. Skulptūros atidarymo iškilmėse dalyvavo ir kūrinio autoriaus giminaičiai.
Mokyklos muziejaus nuotrauka

1997 m. mokyklos dešimtmečio proga įkurtas mokyklos muziejus. Muziejaus ekspozicijos atspindi mokyklos istoriją ir tai, kuo mokykla gyvena šiandien. Muziejų prižiūri mokytoja D.Gribauskienė

Ministras Zinkevičius

1997 m. rugsėjo mėnesį, minint Pasvalio 500 metų jubiliejų, mokykloje lankėsi Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Z.Zinkevičius. Ministras susitiko ir bendravo su mokytojais, aptarė švietimo problemas.

 Mokytojų kolektyvas

Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. mokykla vadinama Lėvens vidurine (iki tol – 2-ąja vidurine), o nuo 2003 m. – pagrindine. Nuo 1991 iki 2002 m. mokykloje veikė suaugusiųjų klasės. Nuo 2002 m. čia įsikūrė Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras. 2004 m. prie mokyklos prijungta Kiemelių pagrindinė mokykla.

 Šekijos ambasadorius

2001 m. mokykloje lankėsi Čekijos ambasadorius Štefan Fule su žmona. Mokiniams jis vedė istorijos pamoką ,,Lietuva ir NATO. Čekijos kelias į NATO“.

Skulptūra Žinių amžius

2005 m. prie mokyklos atidengta tautodailininko A.Grušo skulptūra „Žinių amžius“.

Prezidentas Adamkus su istorijos mokytoja V. Čirvinskiene

2005 m. mokyklos kraštotyrininkai dalyvavo respublikiniame projekte „Aplinkai palankių technologijų diegimas“. Už gamtosauginį darbą „Lietuva yra ES narė – ekologiškai švari ir sauganti paveldą valstybė“ 8 kl. mokinė I.Pilotaitė pelnė respublikos prezidento V.Adamkaus padėką. Mokytojos V.Čirvinskienės kraštotyrinė veikla žinoma ne tik rajone, bet ir respublikoje.

Sporto aikštelė

2006 m. įrengta universali sporto aikštelė, padedanti ugdyti fizinį mokinių ištvermingumą ir gerinti sveikatą.

Mokyklos komanda šviesoforo varžybų nugalėtoja

2007 m. mokyklos šviesoforo komanda tampa Lietuvos čempione. Mokyklos šviesoforo komanda nugalėtoja yra tapusi ne vieną kartą.

Mokyklos vėliavos pašventinimas

2006 m. mokykla susikuria savo vėliavą. 2007 m., minint mokyklos dvidešimtmečio jubiliejų, mokyklos vėliavą iškilmingai pašventino Pasvalio parapijos dekanas A.Neverauskas.

Skulptūra Bangose

2007 m. mokyklos kiemelyje atidengta skulptūra „Bangose“ (skulptoriai K.Krasauskas ir A.Teresius)

Mokyklai įteikta Žalia vėliava

2006–2009 m. mokykla aktyviai dalyvavo Gamtosauginių mokyklų programoje.
Už gamtosauginę veiklą Lietuvoje 2006, 2007, 2008, 2009 m. mokyklai įteikta garbinga Žalioji vėliava.

Per daugiau nei dvidešimt savo gyvavimo metų mokykla nuolat keitėsi: augo, gražėjo, turtėjo, modernėjo. Prie mokyklos aplinkos gražinimo prisideda visa mokyklos bendruomenė. Mokykloje yra kompiuterių klasė, įrengta moderni kompiuterizuota skaitykla, sporto salės ir aikštynas,  grupinio darbo kabinetas. 2006 m. mokyklos aplinka pripažinta gražiausiai tvarkoma ugdymo įstaiga rajone. 2010 m. įteikta rajono padėka už mokyklos aplinkos puoselėjimą. 2010 m. respublikoje vyko geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūra-konkursas. Mokyklai įteikta padėka už taikų mokyklos sambūvį su aplinka ir gerą upės erdvės tvarkymą. 2013m. spalio mėn. mokykla rajono akcijoje „Kuriame jaukią mokyklos aplinką“ užėmė II vietą už iniciatyvas ir kūrybišką entuziazmą.

1995 m. mokykla įstojo į Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubą. Draugaujame su Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio, Kėdainių, Kauno rajono mokyklomis. 2013-2014m. užmegzti ryšiai su Latvijos respublikos Bauskės pagrindine, Ukrainos respublikos Liubar miesto mokyklomis. Ypač glaudžiai bendradarbiaujame su Kupiškio P.Matulionio, Bauskės  pagrindinėmis mokyklomis: vykdomi bendri projektai, švenčių paminėjimai, integruotos pamokos, išvykos, sporto varžybos.

Mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose, olimpiadose ir tampa nugalėtojais. Mokiniai ypač mėgsta sportuoti. Jaunieji rankininkai, krepšininkai, lengvaatlečiai garsina mokyklos vardą visoje Lietuvoje. Nuo 2003 m. mokykla kasmet patenka į sportiškiausių Lietuvos mokyklų dešimtuką.

Mokykla turi savo atributiką: vėliavą, himną, emblemą, uniformą. Mokinių savivalda telkia būrelį aktyvių mokinių, kurie inicijuoja ir prisideda prie mokyklos renginių organizavimo. Dauguma mokyklos renginių jau tapo gražia tradicija: Rugsėjo 1-osios šventė, Mokytojų diena, Penktokų krikštynos, Kaziuko mugė, Užgavėnės, Angliškos dainos konkursas, Tolerancijos diena. Mokykloje gausu ir netradicinių renginių: dalykinės savaitės, Žemės dienos renginiai, jaunųjų talentų, šauniausio moksleivio konkursai. Didelio susidomėjimo kasmet sulaukia tradicine tapusi alternatyvios mados šventė „Išprotėjęs ruduo“.

Nuo 2011 m. mokykloje įgyvendinama gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“.

2012–2014m. mokykla dalyvavo ES projekte „Jaunieji migrantai užsienyje jaučiasi kaip namuose“. 2014m. vasario 18d. mokykla tapo UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo nare. Vykdant rajono mokyklų tinklo pertvarką prie Lėvens pagrindinės mokyklos buvo prijungtos Ustukių ir Valakėlių pagrindinės mokyklos, kurios tapo Lėvens pagrindinės mokyklos skyriais. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokyklai vadovauja direktorė Lina Rauckienė.

Direktoriaus pavaduotojomis ugdymui dirba Aida Leščinskė ir Rasa Žigienė (nuo 2016 m.). Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Antanas Liubinas.

Mokykla didžiuojasi savo mokiniais, jų pasiekimais ir siekia suteikti ugdymo kokybę, kuri tenkintų ir mokinius, ir jų tėvelius.

 Straipsnį parengė ir maketavo istorijos mokytoja metodininkė Diana Gribauskienė 

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje