Шаблоны Joomla здесь

Strateginis tikslas – siekti kiekvieno bendruomenės nario ir mokyklos ūgties.

 

2021 m. prioritetinės veiklos sritys:

 

1. Inovatyvi ir tikslinga ugdymo(si) plėtra.

2. Emociškai palanki aplinka.

3. Visos mokyklos bendruomenės priimtais susitarimais grįstas bendravimas ir bendradarbiavimas.

 

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Gerinti ugdymo proceso kokybę ir veiksmingumą.
  • Stiprinti pedagogų kompetencijas, orientuotas į mokinių individualią pažangą.
  • Tobulinti ugdymo procesą remiantis mokyklos mokytojų gerąja patirtimi ir susitarimais.
  • Intensyvinti ugdymo kokybės vertinimą ir įsivertinimą.
 2. Stiprinti mokinių atsakomybę ugdymo procese.
  • Sistemiškai stiprinti individualios mokinio pažangos vertinimą.
  • Mokymosi pagalbos mokiniams stiprinimas.
 3. Plėsti sveikatai palankias, saugias, efektyvias ugdymosi procesui skirtas edukacines – virtualias aplinkas.
  • Stiprinti vaikų emocinės gerovės kultūrą mokykloje.
  • Efektyvinti kūrybišką edukacinių aplinkų ir modernių IT priemonių naudojimą ugdymo procese.
 4. Stiprinti bendradarbiavimo kultūrą.
  • Ugdyti asmens atsakomybės ir tapatumo jausmą.
  • Palaikyti tikslingus ryšius su kitomis mokyklomis.

nuotrauka viršus