Шаблоны Joomla здесь

 

Strateginis tikslas – siekti kiekvieno bendruomenės nario ir mokyklos ūgties.

 

2023 metų prioritetinės mokyklų veiklos sritys:

 • Ugdymo turinio atnaujinimas.
 • Emociškai palanki aplinka.
 • Visos mokyklos bendruomenės priimtais susitarimais grįstas bendravimas ir bendradarbiavimas.

Tikslai ir uždaviniai:

 • Tobulinti ugdymo proceso veiksmingumą.
  • Stiprinti pedagogų kompetencijas, orientuotas į ugdymo turinio atnaujinimą ir mokinių aktyvų įsitraukimą į ugdymo procesą.
  • Tobulinti ugdymo procesą remiantis mokyklos mokytojų susitarimais.
  • Taikyti patyriminį ugdymą(si).
  • Įgyvendinti įtraukųjį ugdymą.
  • Tobulinti ugdymo proceso veiksmingumą.
 • Siekti kiekvieno bendruomenės nario individualios pažangos stiprinant motyvaciją.
  • Efektyvinti individualios mokinio pažangos vertinimą.
  • Stiprinti mokymosi pagalbos teikimą mokiniams.
 • Plėsti sveikatai palankias, saugias, efektyvias ugdymosi procesui skirtas edukacines - patyrimines aplinkas.
  • Stiprinti vaikų emocinį intelektą.
  • Tobulinti mokyklos vidaus ir lauko erdvių pritaikymą ugdymui.
 • Stiprinti bendradarbiavimo kultūrą.
  • Ugdyti asmens atsakomybės ir tapatumo jausmą.
  • Palaikyti tikslingus ryšius su kitomis įstaigomis.

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje