Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

Socialinė pedagogė Sonata Briedienė

Darbo laikas 2021–2022 m. m.:

 

Kabinete

Kita veikla

(ne kabinete)

Pirmadienis

8.00–13.00

13.00–16.00

Antradienis

8.00–13.00

13.00–16.00

Trečiadienis

8.00–13.00

13.00–16.00

Ketvirtadienis

8.00–13.00

13.00–16.00

Penktadienis

8.00–13.00

13.00–14.30

Pietų pertrauka

12.00–12.30


SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS:

 • Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:
 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina);
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia, perduoda informaciją);
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • Teisinę (atstovauja vaiko interesus);
 • Socialinio ugdymo;
 • Socialinis pedagogas vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įvertinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais, profesinio rengimo standartu ir pareigybių aprašu.
 • Dauguma mokyklų jau turi socialinius pedagogus.
 • Socialiniai pedagogai dar vadinami vaiko advokatais. Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi problemų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, išnaudojimą. Socialinis pedagogas padeda spręsti problemas, susijusias su šeima, tėvais ar mokymuisi, konsultuoja profesijos pasirinkimo klausimais. Į socialinį pedagogą gali kreiptis ir vaikai, ir jų tėvai, ir mokytojai.

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje