Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

Psichologė
Vilma Gaigalaitė

konsultuoja visų klasių mokinius.

 

Pr.

Valakėlių skyriuje  8.30–12.50

Lėvens mokykloje 13.20–16.00

T.

Ustukių skyriuje 11.30–14.30

 

P.

Lėvens mokykloje 9.30–14.30

 

 

   

Psichologę rasite 7 kabinete.

Psichologinės pagalbos tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Mokyklos psichologo veikla:

Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymo problemų, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

Švietimas: mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais, mokinių švietimas savęs pažinimo ir saviugdos klausimais;

Psichologinių problemų prevencija: mokyklos bendruomenės grupių tyrimas, prevencinių priemonių rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas;

Dalyvavimas mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.

 

 

nuotrauka viršus