Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Projektas “CHRIS – iššūkis žmonių radikalizavimuisi mokyklose“

 

Šiame projekte dalyvauja devynios valstybės: Danija, Lenkija, Ispanija, Rumunija, Lietuva, Vengrija, Turkija, Graikija ir Italija. Pirmosios keturios valstybės atlieka žinių ir kokybės partnerio vaidmenį, o paskutiniosios penkios valstybės – tai praktiniai partneriai, kurie į projekto veiklą įtraukia vaikus.

 

Projekto tikslas yra pateikti nuoseklias rekomendacijas, kaip išvengti įvairių radikalizmo atvejų mokyklose (vaikų ir jaunimo tarpe). Tai vykdoma pasitelkiant 25 vaikus iš 5 skirtingų šalių, kadangi projektas siekia įgalioti vaikų perspektyvą; tai svarbu norint sužinoti, kodėl kai kurie vaikai ir jauni žmonės įžvelgia prasmę radikalizme ir tai padėtų suformuluoti iniciatyvas, kuriomis būtų įmanoma radikalizmui pasipriešinti.

 

CHRIS projektas skirtingose Europos šalyse įtraukė jaunus moksleivius į bazinį mokymą, kuris paremtas keleto skirtingų pasipriešinimo radikalizacijai būdų mokyklose formulavimu ir vystymu. Šio įsitraukimo pagrindas – tvirtas įsipareigojimas nagrinėjant tai, kas sukelia radikalizaciją ar turi tam potencialą, susiejus tai su paauglio asmenybės formavimusi. Tai vykdoma siekiant bendradarbiavimo visuomenėje (realybėje), siekiant išvystyti galimybę kartu realizuoti projekto siekiamą rezultatą. CHRIS projektas instruktyviai siekia pasipriešinti radikalizacijai ir atskleidžia jaunų moksleivių galią tai padaryti. Taigi, projektas praves jaunųjų moksleivių komandas per 3 sugebėjimų tobulinimu ir bendradarbiavimu paremtas fazes: „Feeling Me Feeling School“ (asmenybė; kaip jaučiuosi mokyklos aplinkoje); „Open Schooling“ (realybė ir visuomenė; atviras mokymas) ir „Co-Creation“ (pasipriešinimas radikalizacijai; bendradarbiavimas).

 

Projektas siekiami (svarbiausi) rezultatai:

- CHRIS medžiaga/resursai, naudojami  kaip atskiros (pagalbinės) priemonės;

- CHRIS gidas, skirtas radikalizacijai išvengti pradinėse ir vidurinėse mokyklose (Europos ribose);

- CHRIS tyrimai, skirti kaip rekomendacijos tolimesnei ir profesionalesnei analizei, paremtai projekto sukaupta patirtimi ir žinių kūrimo procesu;

- CHRIS veikla, skirta kaip rekomendacijos pasipriešinimui prieš radikalizaciją (ir jos išvengimui) ir paremta projekto sukaupta patirtimi ir žinių kūrimo procesu.

 

Esminis projekto elementas yra tinklalapis, kuriame suteikiama prieiga prie projekto produktų, įskaitant idėjas, kurias vaikai, bendradarbiaudami su visais projekto partneriais, šio projekto eigoje sukūrė. Medžiaga nuo šiol pasiekiama visiems, suinteresuotiems radikalizacijos stabdymu ir išvengimu.

Projekto akimirkos

 

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje