nachodki.ru интернет-магазин

Kiekvienais metais Pasaulinė Žemės diena minima kovo 20 (pavasario lygiadienio metu). Visuomeninės organizacijos nuo 1970 m. šią dieną mini balandžio 22 d. Tad jau tapo įprasta, kad visas mėnuo yra skiriamas įvairiems renginiams, įvairioms veikloms, skirtoms Žemės dienai paminėti.

Šios dienos tikslas – informuoti visuomenę apie klimato pokyčius ir klimato atšilimą, sutelkti dėmesį į gamtos išsaugojimą. Ši diena yra pripažinta didžiausiu pilietiniu renginiu pasaulyje.

Nors koronavirusas (COVID-19) plinta visame pasaulyje ir dominuoja naujienų antraštėse ir visų mintyse, poreikis imtis veiksmų klimato srityje išliko toks pat skubus kaip ir anksčiau.

Vykdydama Erasmus + projektą „Young Europeans“ mokyklos bendruomenė dalyvauja Žemės dienos savaitės veiksmuose, visą mėnesį veikla bus skirta aplinkos problemoms, su kuriomis susiduria pasaulis.

Kiekviena savaitė skirta tam tikrai Žemės išsaugojimo edukacinei veiklai. Mes ne tik sužinosime, ką gauname iš Žemės, bet taip pat padiskutuosime, ką galime padaryti, kas turėtų teigiamą poveikį mūsų planetai.

Pirmą savaitę nagrinėjome, kokią įtaką išmintingas vartojimas turi klimato kaitai: patyrinėjome mūsų valgomo maisto, dėvimų drabužių, namų, kuriuose gyvename, energijos poreikį.

Visiems siūlyta atlikti internetinį testą „Klimato kaita“ https://www.earthday.org/the-climate-change-quiz/, kad pasitikrintume savo supratimą ir įgytas ar turimas žinias ir pasidalintume rezultatais Facebook arba interneto svetainėje. Į kvietimą atsiliepė 53 dalyviai, kurių rezultatai džiuginantys: 38 respondentai įgijo klimato aktyvisto lygį, 12 gavo klimato eksperto įvertinimą ir tik 3 dalyviai pasirodė esą klimato pradininkai.

 

EARTH DAY Activities

Earth Day is celebrated on April 22 every year. The day aims to raise awareness among masses about climate change and global warming. The day inspires to act towards the protection of the environment and focus on the need for conservation. Earth Day is recognised as the largest civic event in the world. Earth Day demands immediate action to be taken to tackle industrial pollution, oil spills, toxic waste disposal and others.

While the coronavirus (COVID-19) has been spreading around the world and dominating news headlines, thoughts and attention, the need to take climate action has remained as urgent as ever.  

On behalf of the Erasmus+ project “Young Europeans”, Pasvalys Levens school’s community engaged in Earth Day Weekly actions, an entire month of activities will be focused on the environmental issues that the world faces.

Every week will be devoted to a certain Earth-preserving and educational activity. We want to learn how all the stuff we need and use comes from the Earth. We’ll also explore some small changes we can make that have huge, positive impacts on our planet.

  • Week 1 Wise consumers against Climate change : Research on Food we eat, clothes we wear, homes we live in, energy we need.
  • Students, parents and teachers are encouraged to self-educate on the topics of research mentioned above.
  • To check their understanding and obtained or possessed knowledge of the topic, all participants are suggested to do an online Climate change Quiz https://www.earthday.org/the-climate-change-quiz/ and share the results via Facebook or on the School’s website.

1 2

More than 50 (53 to be exact) participants (students, parents and teachers) took part in the quiz. The results are amazing:

38 of the respondents obtained  Climate Activist level

12 got the Climate Expert evaluation

3  participants appeared to be Climate Beginners

 

 

Climate Changes Education

 

Ending climate change

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje