Шаблоны Joomla 3 тут

Critical Democracy

 

Erasmus+ projekte „Critical Democracy: Using Critical Thinking as an Educational Tool to Build a More Democratic, Inclusive and Sustainable Society“ (DeCRIT) kartu su mūsų – Pasvalio Lėvens pagrindine mokykla – dalyvauja partneriai iš Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Lenkijos bei Turkijos.

Projekto pagrindiniai tikslai: suteikti pedagogams reikiamų įgūdžių naudoti kritinį mąstymą kaip darpdalykinę mokymo strategiją bei ugdyti mokinių įgūdžius naudoti kritinį mąstymą kaip esminę gyvenimo kompetenciją naujoviško mokymo(si) rėmuose.

 

Projekto metu bus sukurta inovatyvi 5 modulių mokymo programa, kuri padės mokytojams skatinti kritinę demokratiją švietimo srityje. Taip pat planuojama sukurti e-mokymosi platformą „MOOD“, padėsiančią ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius mokymo(si) procese.

 

 Logotipas

Erasmus+ projekto DeCRIT partnerių susitikimas Italijoje

 

2021 m. liepos mėn. projekto komandos susitiko Italijos Paduvos mieste. Susitikimo mokymų veikla – „Kritinė demokratija: kritinio mąstymo panaudojimas kaip ugdymo priemonė kuriant demokratiškesnę, įtraukesnę ir tvaresnę visuomenę“. Po beveik metus trukusių internetinių susitikimų projekto dalyviai stengėsi išnaudoti visas susitikimo dienas, kad aptartų #DeCrit metodikos visų 5 modulių turinį, veiklas ir kitus svarbius dalykus. Projekto dalyviai išbandė įvairias partnerių siūlomas kritinį mąstymą ugdančias veiklas praktiškai, jas aptarė bei įvertino.

 

O laisvu laiku turėjome galimybių susipažinti su su nuostabiu Paduvos miestu.

  

 

Erasmus+ projekto DeCRIT partnerių susitikimas Portugalijoje

 

2022 m. vasario mėn. projekto partneriai susitiko Portugalijoje, Faro mieste. Susitikimo pagrindinis tikslas – aptarti e-knygos juodraštinę versiją ir mokytis dirbti su e-platforma. Susitikimo metu buvo išnagrinėtas vaizdo įrašų scenarijaus rašymas, įgarsinimas, aptarta EdApp platforma, skirta interaktyviam turiniui kurti.

 

Žiemos metu Portugalija negailėjo saulės ir šilumos, o šeimininkai organizavo ne tik projekto veiklas, bet ir kultūrinę programą, leidžiančią bent truputį susipažinti su Faro miestu.

  

 

Erasmus+ projekto DeCRIT partnerių susitikimas Turkijoje

 

2022 m. rugpjūčio mėn. dar vienas projekto partnerių susitikimas įvyko Turkijos Bursos mieste. Susitikimo metu buvo aptartas projekto interneto svetainės kūrimas.Projekto partneriai pristatė savo kurtus kritinį mąstymą mokymo(si) procese ugdančius modulius, aptartas e-knygos sudarymas.

 

Taip pat aptarti EdApp platformos plėtros darbai. Dalyviai aktyviai diskutavo ieškodami geriausio, patraukliausio projekto rezultatų pateikimo būdo. O namų darbams skirtas itin didelis darbas – išversti e-knygą į savo šalies kalbą.

Pakankamai įtemptoje darbotvarkėje turėjome laiko ir susipažinti su Bursos miestu, paragauti tradicinių valgių.

 

 

Erasmus+ projekto DeCRIT partnerių susitikimas Lietuvoje

 

2022 m. gruodžio pradžioje projekto partneriai susitiko Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje. Susitikimo metu kurti ir EdApp programoje pristatyti interaktyvūs moduliai, aptartos e-knygos vertimo problemos, diskutuota apie projekto sklaidą ir tvarumą. Projekto dalyviai dalinosi mintimis apie galimybę tęsti  projekto idėjas pasibaigus projektui.

 

Mokyklos komanda stengėsi ne tik sudaryti geras darbo sąlygas projekto partneriams, bet ir supažindinti su mūsų kraštu. Projekto dalyviai lankėsi Pasvalio krašto muziejuje, Biržuose, Pakruojyje dalyvavo šakočių kepimo edukacijoje.

 

  

 

 

Projekto DeCRIT veiklos rezultatas

 

Erasmus+ finansuojamo KA201 projekto Nr.  2020-1-ES01- KA201-082482 DeCRIT partneriai, pasisakydami už kritinio mąstymo ir naujovių diegimą švietime, parengė mokymo priemonę, skirtą kritinio mąstymo ugdymui.

 

Ši mokymo priemonė, sudaryta kaip interaktyvi elektroninė knyga, yra skirta visiems su švietimo inovacijomis susijusiems  asmenims: mokytojams, norintiems mokytis ir mokyti mokinius diegiant naujoves;  asmenims, atliekantiems kritinio mąstymo švietime tyrimus;  mokytojų rengimo įstaigoms, visiems, besidomintiems švietimo naujovėmis.  Šia elektronine knyga siekiama parodyti, jog kritinis mąstymas gali būti naudingas mokiniams kaip pagrindinė visą gyvenimą trunkančio mokymosi metakompetencija.

Elekroninė knyga

 

 

 

 

 

 

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje