Статьи и обзоры nachodki.ru

Savivaldumo paieškos pamokoje

Savivaldumo paieškos pamokoje

Savivaldumo paieškos pamokoje

Projekto ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje

     Spalio 30 d. Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Atsakomybės mokytis ugdymas (-is). Pirmieji LL3 pokyčių projekto žingsniai Pasvalio rajone“. Projekte dalyvaujančių mokyklų kūrybinės komandos pasidalino įžvalgomis apie vykdomas veiklas ugdant mokinių atsakomybę mokytis.

 

Savivaldaus mokymosi įgūdžių stiprinimas istorijos pamokoje

     Stiprindami savivaldaus mokymosi įgūdžius, projekto „Lyderių laikas 3“ dalyviai – 8b klasės mokiniai istorijos pamokoje išbandė Atvirkščios pamokos metodą ir pasimatavo savo asmeninę pažangą. Kaip tai vyko?

 

1. Į pamoką mokiniai atėjo jau pasidomėję nurodyta tema, suradę ir perskaitę informaciją įvairiuose prieinamuose šaltiniuose. Kadangi užduotį mokiniai turėjo atlikti per nurodytą laiką (iki sekančios pamokos), jie galėjo patys planuoti savo laiką, pasirinkti patraukliausias darbo formas ir būdus, dirbti mokyklos ar miesto skaitykloje, bibliotekoje ar namie, pasirinkti prieinamus ir patraukliausius informacijos šaltinius.

2. Pamokos pradžioje savo turimas žinias ir įgūdžius mokiniai įsivertino „voratinkliu“. Tam buvo naudojama specialiai pamokai adaptuota klasikinė įsivertinimo forma, kurioje pagal tam tikrus nurodytus kriterijus (probleminius klausimus) mokiniai įsivertino savo turimas žinias, supratimą, darbo komandoje įgūdžius.

3. Pamokos metu, pasirinkę darbo būdą – komandinį darbą, žinias gilino grupėse diskutuodami, rinkdami papildomą informaciją, konsultuodamiesi su mokytoja ir dirbdami pagal Durstinio metodo principus.

4. Pamokos pabaigoje mokiniai vėl įsivertino „voratinkliu“ bei reflektavo apie padarytą asmeninę pažangą.

Kas rodo pamokos sėkmę? Nežiūrint to, kad į pamoką mokiniai atėjo pasiruošę labai nevienodai (tai matyti iš pirmo „voratinklio“ pildymo etapo), visi mokiniai padarė tam tikrą asmeninę pažangą (tai rodo „voratinklis“, kurį mokiniai spalvino pamokos pabaigoje). Mokytojas, remiantis turima informaciją, gali nustatyti, kurių temos aspektų (probleminių klausimų) mokiniai nesuprato arba suprato nepakankamai ir į tai atsižvelgti planuodamas tolesnes mokymosi veiklas.

Istorijos mokytoja metodininkė Diana Gribauskienė

  

     Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje startuoja nauja pokyčio projekto LYDERIŲ LAIKAS 3 veikla – 8b klasės mokiniai kiekvieną penktadienį klasės valandėlių metu rengs asmeninį savaitės darbų planą.

SISTEMINGAS IR NUOSEKLUS ASMENINIO LAIKO PLANAVIMAS - SVARBI ATSAKINGO MOKYMOSI SĄLYGA!

  

 

     Vasario 21 d. vyko Pasvalio rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinės tarybos susirinkimas. Jo metu Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokytoja Eglė Lavickienė pristatė savivaldybėje vykstantį pokyčių projektą Lyderių laikas 3 bei „Pamokos studijos“ metodą. Tarybos narės supažindintos su projekto tikslu, uždaviniais, aptartos mokyklose vykdomos veiklos. Pristatytas „Pamokos studijos“ metodas susilaukė diskusijų ir mokytojoms pasirodė įdomus bei naudingas. Tikimės, kad atsiras daugiau bendraminčių, kurie įsitrauks į projekto veiklas ir kartu sieks kiekvieno mokinio sėkmės pamokoje.

Mokytoja Eglė Lavickienė

 

 

         Lyderiai – tai ne tik tie, kurie, 2 žengia priekyje, bet pirmiausia tie, kurie geba pasinaudoti tuo, kas padeda augti, tvirtinti savo žinias bei stiprinti gebėjimus. Taip ir daro 8b klasės mokiniai: per anglų kalbos pamoką gramatikos žinioms tvirtinti jie pasitelkė savo pačių pasigamintus stalo žaidimus („Board Domino“). Pasiskirstę į grupes ir pagal susitarimą savo žaidimus pasigaminę namuose, per pamoką, pritaikydami gramatikos taisykles, juos pristatė draugams. Visiems buvo be galo įdomu ne tik pamatyti kitų sukurtus žaidimus, bet ir išbandyti savo jėgas bei žinias juos žaidžiant.

Mokytoja Jolanta Rastauskienė

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje