Здесь нашел интересный обзор

Projektas ScienceGirls

Emblema

 Emblema

 

ScienceGirls team Lithuania

 Komanda

 

Website introduction

Svetainės pristatymas

Mes esame europinio projekto partneriai, dirbantys tam, kad mokykloje pagerintume merginų gamtamokslines žinias ir supratimą apie gamtos mokslus bei jų pritaikymą realioje gyvenimo aplinkoje. Europos ateities ekonomika ir socialinis sklandumas priklauso nuo jaunosios kartos interesų, įgūdžių ir žinių, kurios peržengia tradicinės edukacinės sistemos ribas.

 

Europai reikalingi jauni žmonės, kurie gilinasi į gamtos mokslus, tyrinėjimus, inovacijas ir, atsižvelgiant į pozityvią ir įtraukiančią patirtį, į tai, kaip šie dalykai yra suprantami mokykliniame amžiuje. Pastebima, kad šiuo metu jauni žmonės mokyklose vis labiau tolsta nuo gamtos mokslų mokymosi ir tai kelia didelį rūpestį ne tik Europos Komisijai, bet ir visiems tuo besidomintiems pasaulio piliečiams.

 

„Gamtamokslinio mokymosi inovacijų darbotvarkė“ aprašyta daugelyje Europos Komisijos dokumentų, mokslinių darbų. Esminė projekto mintis yra ta, kad gamtamokslinis ugdymas mokyklose privalo būti iš pagrindų pergalvotas ir pakeistas taip, kad būtų labiau prieinamas jaunajai kartai.

Vykdydami projektą, mes darome išvadą, kad gamtamokslinės ambicijos ir siekiai šiuo metu yra labiau siejami su vyriška lytimi, galėtume teigti - ne moterų naudai. Šie įsigalėję stereotipai privalo būti diplomatiškai aptariami ir keičiami, siekiant įrodyti, kad gamtos mokslai įdomūs ir įveikiami visiems.

 

Projekto „The ScienceGirls“ siekis - prisidėti prie „Gamtamokslinio mokymosi inovacijų darbotvarkės“ pasitelkiant praktiškus eksperimentus, atliktus bendrojo lavinimo mokyklose. Tam atskaitos tašku būtų Komisijos rekomendacijos ir mokslinius tyrimus vykdančių bendruomenių gairės. Projektas siekia paveikti gamtos mokslų mokymąsi mokyklose taip, kad jis būtų pertvarkomas į jaunajai kartai patrauklų modelį.

Apibendrinant patikimą tyrimų informaciją, tampa aišku, kad daugelis merginų nerealizuoja savęs besimokydamos gamtamokslinių dalykų, jie neplėtoja mokinių vertybinių nuostatų, padedančių suvokti savo vaidmenį pasaulyje. Problema –  ne intelektualinių gebėjimų trūkumas, bet identitete slypinti yda.

 

Paauglystė  yra svarbiausias laikotarpis gyvenime: tada formuojasi asmenybė ir būdo bruožai, kartu ir lyties suvokimas,  todėl tuo metu prasidėjęs nenoras mokytis gamtos mokslų merginoms tęsiasi visą gyvenimą. Kai nenoras prisidėti prie tam tikrų mokyklos interesų yra tiesiogiai susijęs su būdo ir asmenybės formavimusi, jo labai sunku atsikratyti bėgant laikui.

Projekto metu merginų komandoms teko trys iššūkiai, kuriais buvo paremta projekto darbo programa.

  1. 1. Kaip mes suprantame gamtos mokslus.

Tikslas: Sukurti autentiškesnį gamtos mokslų ir lyties suvokimą pagrindiniame ugdyme, pasitelkus paaugles merginas kaip šio suvokimo plėtotojas – tai padaroma atpasakojant asmenines, kolektyvines ir lyčiai jautrias istorijas apie edukaciją ir visuomenės požiūrį į gamtos mokslus.

  1. 2. Gamtos mokslai realiame gyvenime.

Tikslas: įtraukti dalyvaujančias merginas ir juos palaikančius mokytojus ieškoti gamtos mokslų realioje aplinkoje, supažindinti jas su tyrimais ir mokslininkų patirtimi bendradarbiaujant su vietos bendruomene, įskaitant bendradarbiavimą su mokslininkėmis, turinčiomis pasiekimų gamtos moksluose ir jų tyrimuose.

  1. 3. Ankstyvojo gamtos mokslų mokymosi vizijos.

Tikslas: Leisti merginoms mėginti sukurti naujus gamtos mokslų mokymosi būdų mokykloje scenarijus, kurie joms atrodytų patrauklūs ir aktualūs bei atitiktų jų besivystantį lytinį identitetą.

 

Activities presentation

 ScienceGirls Activities presentation

Slovėnija

 ScienceGirls Activities presentation Slovenia 2018

Barselona

 ScienceGirls Activities presentation Barcelona 2018

Real life scenario

 

Sklaidos renginys 

sklaidos renginys1

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje