Шаблоны для Joomla 3 здесь
Kovo 20 d. mokyklos "Robotikos" būrelio komanda dalyvavo respublikinėje konferencijoje "STEAM Ne tik VEŽA: Konstruok. Modeliuok. Programuok". Plenarinė konferencijos dalis vyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, kur dalyvius sveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministras G. Jakštas, klausėme mokytojų praktikų pranešimų apie STEAM ugdymą mokykloje. Po plenarinės dalies konferencijos dalyviai išsiskirstė į kambarius, o jų buvo net 5, kur pranešėjų komandos dalijosi įvairiomis patirtimis.
Mūsų mokyklos komanda pristatė parengtą pranešimą ,,Technologijos ir menas", pasakojo, kaip tyrinėjo meno sritis ir inovatyvias technologijas, kūrė modelius iš Lego detalių ir programavo.
Ačiū Kamilei, Gabrielei, Kajui, Gitai, Kamilei, Dominykui ir jų mokytojai Audronei💚
Ačiū konferencijos įkvėpėjai ir pagrindinei organizatorei Kauno rajono Akademijos mokyklos - darželio "Gilė" mokytojai Jolantai Vaitkevičienei už mokyklų subūrimą gerosios patirties sklaidai.

Kovo 16 d. mokyklos 3-4 kl. Robotikos būrelio komanda (Kamilė Tarvydaitė, Gabrielė Baršauskaitė, Gita Prunskytė, Kamilė Tekutytė, Dominykas Sidikov, Kajus Valotka) dalyvavo Vilniuje TECHIN mokymo centre vykusiose FIRST LEGO LEAGUE Explore nacionalinėse varžybose.
Šių metų Lygos iššūkis vadinosi ,,MASTERPIECE". Vaikai projektavo, programavo bei kūrė unikalius modelius iš Lego detalių. Komanda už IŠŠŪKIO SPRENDIMĄ užėmė 2 vietą (vadovė pradinio ugdymo mokytoja Audronė Petraitienė).
Džiaugiamės mokinių pasiekimais!

 

Kovo 15 d. startavo Mokyklos radijo informacinė laida. Laidos vedėja 8a klasės mokinė Rustė Treikauskaitė supažindino su svarbiausiais pastarųjų dviejų savaičių mokyklos gyvenimo įvykiais, mokinių ir mokytojų pasiekimais. Ačiū Rustei už drąsą ir iniciatyvą, lauksime naujos informacinės laidos.

 

Kovo 1 dieną – pirmąją beprasidedančio pavasario dieną – mokykloje šurmuliavo būriai tautiniais rūbais pasipuošusių mokinių. Tai ir mokyklos jaunių liaudiškų šokių kolektyvo „Bruknelė“ šokėjai ir į festivalį „Žalią pupą sodinau“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, atvykę svečiai. Saulėtos nuotaikos, šypsenų, skambių plojimų šokėjams ir žiūrovams linkėjo mokyklos direktorė, Pasvalio r. savivaldybės mero pavaduotojas V. Doda, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys.
Scenoje festivalio šeimininkai „Bruknelės“ šokėjai ir pupas sodino, ir genius bei kalvelius vaidino, o „Bruknelės“ vadovė ir festivalio sumanytoja bei organizatorė N. Sakalauskienė į sceną kvietė nepailstančius šokėjus. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos „Kanapėlės“ šokėjai sekė pasaką ir rūtą sėjo, o Šiaulių Dainų progimnazijos „Šermukšnėlė“ žirnį su pupa pasodinę, milčių pašokdinę pyragėlį kepė. Pasvalio Svalios progimnazijos jaunieji šokėjai „Obuoliukai“ scenoje persikūnijo ir į kačiukus, ir į lietaus lašiukus. Panevėžio Velžio gimnazijos „Kupolėlė“ šokėjai pasekę pasaką sušoko labai linksmą delniukų polkutę. Biržiečių – „Aušros“ pagrindinės mokyklos – šokėjai žiūrovams padovanojo šokį apie batus, o tada ir linksmapolkę scenoje sutrypė. Bauskės valstybinės gimnazijos kolektyvai „Taurentis“ ir „Odzina“ scenoje ir apie mišką, ir apie duoną pasakojo.
Plojome ne tik visiems festivalio dalyviams ir jų vadovams už puikią pavasarinę nuotaiką. Ypatingų plojimų nusipelnė „Bruknelė“, paminėjusi savo vienerių metų gimtadienį. Už vitaminus jauniesiems šokėjams dėkojome UAB „Aukštikalnių sodai“ direktoriui A. Paškevičiui , už puikų vaizdą ir garsą – Pasvalio kultūros centrui, už pagalbą organizuojant šventę – visai mokyklos bendruomenei.

Sausio 13-ajai atminti dega languose atminimo, vienybės ir pergalės žvakutės!🙏
Mes dėkojame, kad šiandien esame laisvi ir tariame širdingą AČIŪ dainuodami dainą Lietuvai!

Tradiciškai ir prieššventiškai susitikome Lėvens mokyklos bendruomenės kalėdiniame protmūšyje „Smegenų SPA“.
10 komandų suko galvas, atsakinėjo į (ne)lengvus klausimus 👀😉
O finale, nors ir buvo suskaičiuoti taškai, vieni kitiems dovanojome plojimus, šypsenas, apsikabinimus.
Džiaugsmingų akimirkų artėjančių švenčių proga! ❤🎅🎄

Ir mokytojai mokosi! Lektorės neuromokslininkės dr. Lauros Vencės seminare "Kaip atliepti vaikų emocinius poreikius mokykloje" mokytojai praktiškai išbandė metodus, kuriančius lygiavertišką santykį su vaikais. Išgirdo, kodėl svarbūs susitarimai ir kas padeda jų laikytis. Kaip skatinti vaikų savarankiškumą ir kur leisti jiems nuspręsti patiems. Kaip kurti pozityvią emocinę atmosferą klasėje ir kaip užtikrinti teisingumo jausmą. Dėkojame lektorei už puikią pamoką!

 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

TŪM I atnaujintas

 NKL Logo Horizontal RGB   finans.jpg

 

 

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

 

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: STEAM erdvių įrengimas / modernizavimas; įranga ir priemonės: kūrybinėms ir edukacinėms erdvėms, STEAM erdvėms, profesiniam orientavimui, visos dienos užimtumo veikloms, naujų ugdymo programų įgyvendinimui, ilgalaikių meninio-kultūrinio ugdymo veiklų įgyvendinimui, patirtinių stovyklų vykdymui, STEAM ugdymo veiklų įgyvendinimui; mokytojų STEAM kompetencijų stiprinimas; visos dienos užimtumas; naujų ugdymo programų kūrimas ir įgyvendinimas; ilgalaikės meninio-kultūrinio ugdymo veiklos; patirtinės stovyklos; STEAM ugdymo veiklos; edukacinės išvykos, konferencija.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
  • Padidėjusi pedagogų, stiprinusių kompetencijas ne trumpesnėse nei 40 val. trukmės programose įtraukiojo ugdymo srityje, dalis (proc.); padidėjęs 8 klasės mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) matematikos rezultato procentais vidurkis; mokyklos dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose; mokiniai įsitraukia į savanorystės veiklas; bendradarbiaujant su profesionaliais kūrėjais sukurtos edukacinės programos.

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje