Kiekvienais metais Pasaulinė Žemės diena minima kovo 20 (pavasario lygiadienio metu). Visuomeninės organizacijos nuo 1970 m. šią dieną mini balandžio 22 d. Tad jau tapo įprasta, kad visas mėnuo yra skiriamas įvairiems renginiams, įvairioms veikloms, skirtoms Žemės dienai paminėti.

Šios dienos tikslas – informuoti visuomenę apie klimato pokyčius ir klimato atšilimą, sutelkti dėmesį į gamtos išsaugojimą. Ši diena yra pripažinta didžiausiu pilietiniu renginiu pasaulyje.

Nors koronavirusas (COVID-19) plinta visame pasaulyje ir dominuoja naujienų antraštėse ir visų mintyse, poreikis imtis veiksmų klimato srityje išliko toks pat skubus kaip ir anksčiau.

Vykdydama Erasmus + projektą „Young Europeans“ mokyklos bendruomenė dalyvauja Žemės dienos savaitės veiksmuose, visą mėnesį veikla bus skirta aplinkos problemoms, su kuriomis susiduria pasaulis.

Kiekviena savaitė skirta tam tikrai Žemės išsaugojimo edukacinei veiklai. Mes ne tik sužinosime, ką gauname iš Žemės, bet taip pat padiskutuosime, ką galime padaryti, kas turėtų teigiamą poveikį mūsų planetai.

Pirmą savaitę nagrinėjome, kokią įtaką išmintingas vartojimas turi klimato kaitai: patyrinėjome mūsų valgomo maisto, dėvimų drabužių, namų, kuriuose gyvename, energijos poreikį.

Visiems siūlyta atlikti internetinį testą „Klimato kaita“ https://www.earthday.org/the-climate-change-quiz/, kad pasitikrintume savo supratimą ir įgytas ar turimas žinias ir pasidalintume rezultatais Facebook arba interneto svetainėje. Į kvietimą atsiliepė 53 dalyviai, kurių rezultatai džiuginantys: 38 respondentai įgijo klimato aktyvisto lygį, 12 gavo klimato eksperto įvertinimą ir tik 3 dalyviai pasirodė esą klimato pradininkai.

 

EARTH DAY Activities

Earth Day is celebrated on April 22 every year. The day aims to raise awareness among masses about climate change and global warming. The day inspires to act towards the protection of the environment and focus on the need for conservation. Earth Day is recognised as the largest civic event in the world. Earth Day demands immediate action to be taken to tackle industrial pollution, oil spills, toxic waste disposal and others.

While the coronavirus (COVID-19) has been spreading around the world and dominating news headlines, thoughts and attention, the need to take climate action has remained as urgent as ever.  

On behalf of the Erasmus+ project “Young Europeans”, Pasvalys Levens school’s community engaged in Earth Day Weekly actions, an entire month of activities will be focused on the environmental issues that the world faces.

Every week will be devoted to a certain Earth-preserving and educational activity. We want to learn how all the stuff we need and use comes from the Earth. We’ll also explore some small changes we can make that have huge, positive impacts on our planet.

  • Week 1 Wise consumers against Climate change : Research on Food we eat, clothes we wear, homes we live in, energy we need.
  • Students, parents and teachers are encouraged to self-educate on the topics of research mentioned above.
  • To check their understanding and obtained or possessed knowledge of the topic, all participants are suggested to do an online Climate change Quiz https://www.earthday.org/the-climate-change-quiz/ and share the results via Facebook or on the School’s website.

Sklaida apie projektą Sklaida apie projektą

More than 50 (53 to be exact) participants (students, parents and teachers) took part in the quiz. The results are amazing:

38 of the respondents obtained  Climate Activist level

12 got the Climate Expert evaluation

3  participants appeared to be Climate Beginners

 

 

 

Sausio 13-oji: Laisvės 30-metis

 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje kvietė paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutes.

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

2021 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyko jau keturioliktą kartą. Kasmet minėjimas įgauna naują, ypatingą prasmę. Kaip sakoma LRT anonse apie Sausio 13 – ąją, jog per 30 metų „laisvėje gimusios kartos Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos vadovėlių ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei.

Prieš 30 metų Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, Lietuvos teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Manome, kad ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Mūsų mokyklos languose taip pat įsižiebė žvakutės. O kadangi mokomės nuotoliniu būdu, visą dieną į mokyklą skriejo žinutės su nuotraukomis, liudijančios, jog ir mokydamiesi namuose prisijungėme prie akcijos. Augame patriotiški, savo kraštą ir jo laisvę mylintys piliečiai.

 

 

Metų jaunimo apdovanojimai Pasvalyje

 

Pasvalio jaunimo apdovanojimai, kasmet organizuojami nuo 2017 m., jau tampa gražia tradicija. Tradiciją puoselėja VšĮ Socialinė iniciatyva – socialinio verslo įmonė, įsteigta siekiant daryti teigiamą socialinį poveikį jaunimo, vietos bendruomenėms, kitoms socialinėms grupėms. Šia iniciatyva siekiama tinkamai įvertinti jaunus žmones, kurie veikia ir dirba savo bendraamžių labui, kad visi rajono gyventojai, tiek patys jauniausi, tiek vyresni, išgirstų ir pamatytų iniciatyvius jaunuolius, jų pasiekimus, bei pokyčius. Siūlomos nominacijos:

Metų jaunimo organizacija – jaunimo organizacija, aktyviai veikianti, bendradarbiaujanti, įgyvendinanti naujas idėjas, rašanti projektus bei dalyvaujanti tiek visuomeniniuose, tiek kitų jaunimo organizacijų renginiuose.

Metų jaunimo iniciatyva – projektas, akcija arba iniciatyva, kuri sulaukė didelio pasisekimo tarp jaunimo ir sujungė daug žmonių, galbūt tai yra tęstinis projektas, veikla.

Metų jaunimo ambasadorius – asmuo, kuris aktyviai veikia kartu su jaunimu, neša daug gerų žinių apie jaunų žmonių nuveiktus darbus, savo veikla bei pasiekimais garsinantis Pasvalio rajoną nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu mastu.

Metų jaunimo partneris – įmonė arba asmuo, kuris neatsisako paremti jaunimo, maloniai bendradarbiauja bei skatina aktyvią jaunų žmonių veiklą.

Metų jaunimo lyderis – asmuo, motyvuojantis kitus siekti ir įgyvendinti užsibrėžtų tikslų, aktyviai vienijantis, telkiantis jaunus žmones vykdyti bendras iniciatyvas ir veiklas, skatinantis kitus užsiimti savanoryste bei mėginantis išspręsti Pasvalio rajono jaunimo problemas.

Metų savanoris – asmuo, aktyviai veikiantis ir įsitraukiantis į įvairią visuomeninę ir jaunimo organizacijų veiklą bei miesto renginius. Jis yra puikus pavyzdys žmogaus, kuriam neatlygintinas užsiėmimas visuomenei naudinga veikla yra be galo svarbus, motyvuojantis ne tik jį patį, bet ir aplinkinius, o taip pat ir pakeičiantis įprastą gyvenimo tėkmę.

Pasibaigus kandidatų atrankai skelbiamas balsavimas, kurio metu kiekvienas turi galimybę išrinkti geriausius iš geriausių!

Šiemet šiam garbingam apdovanojimui nominacijai „Metų jaunimo ambasadorius“ už jaunimo įtraukimą į tarptautinius projektus nominuota Lėvens pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja, Erasmus+ projektų koordinatorė mokykloje Liudmila Gertienė!

 

Tolerancijos diena

 

Kasmet, lapkričio 16 d., minime tarptautinę Tolerancijos dieną. Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Minėdami šią dieną, būdami Erasmus+ projekto „Young Europeans“ dalyviai, diskutavome, kas yra tolerancija. Suvokiame, kad pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – jie skiriasi išorine išvaizda: odos, akių, plaukų  spalva, ir t.t. Skiriamės ir savo mąstymu. Mes galime nemėgti kai kurių iš jų, ir, žinoma, kai kurie gali nemėgti ir mūsų. Tačiau jei visi laikysimės taisyklės, kad skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar įžeidinėjimui, kiekvienas galėsime jaustis saugiai.  Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad visi esame lygūs, kad visi – tokie patys žmonės, asmenybės, ir turime vienodas teises. Toleruoti reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis, žemesnis, menkesnis. Šias mokslo metais Tolerancijos dienos simbolis buvo MOZAIKA. Mūsų kiekvieno mozaikos dalelė – vieno bendro paveikslo dalis.

 

Pilietiška sporto diena

 

Linksma, energinga ir prasminga tradicinė sporto diena! Sportinės rungtys, kvadrato ir futbolo žaidimas kunkuliavo sportiniu azartu. Bet ši diena – ne tik sporto varžybos, tai ir pažintinė diena, vėl iš naujo kviečianti pažinti ir pamilti savo miestą. Pilietiškumo Žygyje „Mano miestas - Pasvalys“ iš naujo atradome miesto istoriją ir aplankėme gražiausias miesto vietas. O dalyvaudami Solidarumo bėgime padovanojom gerumo spindulėlį tiems, kam jo labiausiai reikia. Šios dienos veiklos įrodo, kad mes – pilietiški, stiprūs, smalsūs, atsakingi ir veiklūs jauni europiečiai. Tokios prasmingos veiklos – vienos iš svarbiausių Erasmus+ projekte „Young Europeans“.

 

 

Europos kalbų diena

 

Rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena. Ta proga 7a klasė dalyvavo protmūšyje ir pasitikrino žinias apie Europos šalis, jų kalbas, kultūrą, tradicijas ir papročius. O šios žinios reikalingos ir dalyvaujant Erasmus+ projekte „Young Europeans“.

 O Jūs, ar galit atsakyti, kiek Europoje yra oficialių kalbų arba kokia Europos upė yra ilgiausia?

 

 

 Tarptautiniai projektai įsibėgėja! Sausio mėnesį aplankėme Angliją, kur Gloucester mieste vyko projektų „Young Europeans“ ir „Mission Based Learning“ pirmasis susitikimas. Jame dalyvavo Anglijos, Ispanijos, Graikijos, Latvijos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Lietuvos komandos: mokiniai ir mokytojai. Susitikimo metu kiekviena komanda pristatė savo šalį, mokyklas, degustavo vieni kitų atsivežtą maistą. Pasakojo apie jau vykdomas veiklas ir, aišku, planavo, ką ruošiasi nuveikti būsimų projektų ir vizitų metu.

     Viešnagėje Gloucester lankėmės pedagogus ruošiančiame universitete – University of Gloucestershire. Universiteto dėstytojai supažindino su vykdomomis pedagogų rengimo programomis, naujais ugdymo metodais.

     Turėjome progos pasivaikščioti nuostabiomis Gloucester gatvėmis, susipažinti su miesto architektūra, lankėmės katedroje. Reikia pasidžiaugti, kad spėjome pasigrožėti ir Londono „perliukais“. Vizitas baigėsi, o darbai jau juda pirmyn!

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje