Klasių vadovai

20192020 m. m.

 

1a – Gražina Gegevičienė

1b – Rasuolė Mudurienė

2a – Eglė Lavickienė

2b – Rita Balčiauskienė

3a – Rūta Pačinskienė

3b – Jūratė Jakštienė

4a – Audronė Petraitienė

4b – Audronė Vyčienė

5a – Daiva Stragienė

5b – Sonata Briedienė

6a – Birutė Demenienė

6b – Erika Andriūnaitė

7 – Virginija Stapulionytė

8a – Diana Gribauskienė

8b – Roma Jackūnienė

10 – Audronė Barančiukienė

nuotrauka viršus