Klasių vadovai 20212022 m. m.

 

Lėvens mokykloje:

1a – Rūta Pačinskienė

1b – Daiva Paužuolienė

2a – Audronė Petraitienė

2b – Audronė Vyčienė

3a – Gražina Gegevičienė

3b – Rasuolė Mudurienė

4a – Eglė Lavickienė

4b – Rita Balčiauskienė

5a – Diana Gribauskienė

5b – Virginija Stapulionytė

6a – Roma Jackūnienė

6b – Rasa Žigienė

7a – Daiva Stragienė

7b – Sonata Briedienė

8a – Birutė Demenienė

8b – Erika Andriūnaitė

  9 – Audronė Barančiukienė

10 – Ligita Rožėnienė

 

Daujėnų skyriuje:

Ikimokyklinė-priešmokyklinė grupė – Nijolė Jasilionienė, Romualda Rinkūnienė, Vaida Uogintienė

1, 2 klasė – Genovaitė Kazilionienė

3, 4 klasė – Regina Miknevičienė

6 klasė – Giedrė Sargevičienė

7 klasė – Džilda Girijotienė

 

Ustukių skyriuje:

Ikimokyklinė – priešmokyklinė grupė – Sandra Baliūnienė

1, 2 klasė – Dijana Jurkūnienė

3 klasė – Stanislava Leveikienė

4 klasė – Danutė Beinorienė

5 klasė – Danguolė Vaičiūnaitė

7 klasė – Rasa Vasiliauskienė

8 klasė – Lijana Mačėnienė

nuotrauka viršus