Klasių vadovai 20232024 m. m.

 

Lėvens mokykloje:

1a – Gražina Gegevičienė

1b – Rasuolė Mudurienė

1c – Sigita Lapėnienė

2a – Eglė Lavickienė

2b – Rita Balčiauskienė

2c – Ieva Vaičekonienė

3a – Rūta Pačinskienė

3b – Daiva Paužuolienė

4a – Audronė Petraitienė

4b – Audronė Vyčienė

5a – Audronė Barančiukienė

5b – Elida Cibulskienė

6a – Vilija Sakalauskė

6b – Simona Gumbelevičienė

7a – Diana Gribauskienė

7b – Virginija Stapulionytė

8a – Roma Jackūnienė

8b – Rasa Žigienė

8c – Vilija Mačėnienė

10 – Inga Lapienė

 

Daujėnų skyriuje:

:

Ikimokyklinė-priešmokyklinė grupė –Romualda Rinkūnienė, Vaida Uogintienė

3, 4 klasė – Genovaitė Kazilionienė

 

Ustukių skyriuje:

 

Ikimokyklinė – priešmokyklinė grupė – Sandra Baliūnienė

1,2 klasė – Danutė Beinorienė

3,4 klasė – Dijana Jurkūnienė

5 klasė – Danguolė Vaičiūnaitė

6 klasė – Lijana Mačėnienė

7 klasė – Danguolė Vaičiūnaitė

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje