Klasių vadovai

20202021 m. m.

 

1a – Audronė Petraitienė

1b – Audronė Vyčienė

2a – Gražina Gegevičienė

2b – Rasuolė Mudurienė

3a – Eglė Lavickienė

3b – Rita Balčiauskienė

4a – Rūta Pačinskienė

4b – Jūratė Jakštienė

5a – Roma Jackūnienė

5b – Rasa Žigienė

6a – Daiva Stragienė

6b – Sonata Briedienė

7a – Birutė Demenienė

7b – Erika Andriūnaitė

8 – Virginija Stapulionytė

9 – Ligita Rožėnienė

nuotrauka viršus