Klasių vadovai

20182019 m. m.

1a – Eglė Lavickienė

1b – Rita Balčiauskienė

2a – Rūta Pačinskienė

2b – Jūratė Jakštienė

3a – Audronė Petraitienė

3b – Audronė Vyčienė

4 – Gražina Gegevičienė

5a – Birutė Demenienė

5b – Erika Andriūnaitė

6 – Virginija Stapulionytė

7a – Diana Gribauskienė

7b – Roma Jackūnienė

8a – Rasa Žigienė

8b – Jurgita Paušienė

9 – Audronė Barančiukienė

nuotrauka viršus