Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais:

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1–4

06-09

175 dienos (35 sav.)

5–10

06-23

185 dienos (37 sav.)

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

I pusmetis 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021m. sausio 22 d.

II pusmetis 2021 m. sausio 25 d. – 2021 m. birželio 9 d. (1–4 kl.) ir birželio 23 d. (5–10 kl.)

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

10-26–10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-23–01-05

Žiemos atostogos

02-15–02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

04-06–04-09

Vasaros atostogos (1–4 kl.)

06-10–08-31

Vasaros atostogos (5–10 kl.)

06-24–08-31

nuotrauka viršus