Ugdymo organizavimas 2022–2022 mokslo metais:

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1–4

06-07

175* dienos (35 sav.)

5–10

06-20

184* dienos (37 sav.)

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

I pusmetis 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 20 d.

II pusmetis 2023 m. sausio 23 d. – 2023 m. birželio 7 d. (1–4 kl.) ir birželio 20 d. (5–10 kl.)

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

10-31–11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-27–01-06

Žiemos atostogos

02-13–02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

04-11–04-14

Vasaros atostogos (1–4 kl.)

06-08–08-31

Vasaros atostogos (5–10 kl.)

06-21–08-31

nuotrauka viršus