Ugdymo organizavimas 2019–2020 mokslo metais:

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1–4

06-09

175 dienos

5–10

06-23

185 dienos

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

I pusmetis 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.

II pusmetis 2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. birželio 9 d. (1–4 kl.) ir birželio 23 d. (5–10 kl.)

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

10-28–10-31

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-23–01-03

Žiemos atostogos

02-17–02-21

Pavasario (Velykų) atostogos

04-14–04-17

Vasaros atostogos (1–4 kl.)

06-10–08-31

Vasaros atostogos (5–10 kl.)

06-24–08-31

nuotrauka viršus