Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1–4

06-07

175* dienos (35 sav.)

5–10

06-21

185* dienos (37 sav.)

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

I pusmetis 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d.

II pusmetis 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 7 d. (1–4 kl.) ir birželio 21 d. (5–10 kl.)

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

10-30–11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-27–01-05

Žiemos atostogos

02-19–02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

04-02–04-05

Vasaros atostogos (1–4 kl.)

06-08–08-31

Vasaros atostogos (5–10 kl.)

06-25–08-31

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje