Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

 

Patvirtintos atnaujintos mokyklinės programos 

https://www.mokykla2030.lt/patvirtintos-atnaujintos-mokyklines-programos/

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1 

Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo):

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai  

Pamokos stebėjimo protokolas: 

https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true  

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7  

Bendra informacija skaidrėse:

https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true  

 

 

Mokyklos pedagogai norėdami kuo ramiau sutikti atsinaujinusias ugdymo programas, pasiruošti darbui su jomis, 2022 m. rugsėjo 16 d. dalyvavo mokykloje organizuotame seminare „Kompetencijomis grįsto ugdymo raiška pamokoje“. Seminaro lektorė – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. Dr. Aušra Kazlauskienė.

 

Atnaujintų Bendrųjų programų pasirinkta kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymas.

 

Ugdymo tikslas bus nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas. Tad kyla iššūkis, kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas. Lektorė supažindino pedagogus su pamokos planavimo, organizavimo dizainu, aptartas personalizuotas mokymasis, mokė formuluoti pamokos uždavinį, siekiamo rezultato sėkmės/mokymosi kriterijus, aptarė įsivertinimo, vertinimo, grįžtamojo ryšio vietą kompetencijomis grįstame ugdyme.

 

Seminaras – puiki galimybė pedagogams apmąstyti savo veiklą, įsivertinti, mažais žingsneliais planuoti pokytį savo pamokoje, diskutuoti su kolegomis.

 

 

 

Tėvams apie UTA

Ko mokosi mokiniai?

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA). KĄ REIKIA ŽINOTI?

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

 

SKELBIAMOS NAUJAUSIOS (LAPKRIČIO 3 D.) PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ VERSIJOS

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-2021-11-03

 

ATNAUJINTŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ (BP) DIEGIMO IR ĮTRAUKTIES STIPRINIMO DERMĖ MOKYKLOJE

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-MOKYMUISI-IR-PAZANGAI.pdf

 

VISA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMU, PATEIKIAMA TINKLAPYJE
https://www.mokykla2030.lt/

 

MOKYTOJO TV –  virtuali erdvė, kur visi švietimo sistemos dalyviai – mokytojai, mokiniai, tėvai, bibliotekininkai, švietimo specialistai – ras vertingos vaizdo informacijos aktualiomis švietimo temomis.

https://mokytojotv.emokykla.lt/

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje