nachodki.ru интернет-магазин

Atestacijos komisija

Lina Rauckienė, komisijos pirmininkė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorė

Miglė Kučinskienė - komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Diana Gribauskienė – komisijos narė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė

Singrida Bobrevičienė - komisijos narė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos vyr. specialioji pedagogė

Inga Ruželienė – komisijos narė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė

Audronė Vyčienė - komisijos narė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Rimantė Urmonienė – komisijos narė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos, Mokyklos tarybos tėvų atstovė

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje