Бесплатные шаблоны Joomla

PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ ĮKAINIAI

Teikiamos paslaugos pavadinimas

Teikiamos paslaugos įkainis eurais

1. Mokyklinio autobuso nuoma:

 

1. 1. Mokyklos ir kitų ugdymo įstaigų mokiniams, bendruomenės nariams, vykstantiems į ekskursijas, išvykas.

Pastaba. Prastovos mokestis netaikomas nuomojančiosios mokyklos mokiniams.

0,34 Eur/km

1,74 Eur/1 val. prastovos mokestis

1.2. Mokyklos mokiniams ir mokytojams vykstantiems į rajoninius Švietimo ir sporto skyriaus, Muziejaus, Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir rajono Kultūros centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų institucijų organizuojamus renginius

Netaikoma

1.3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

0,43 Eur/km

1,74 Eur/ 1 val. prastovos mokestis

1.4. Mokinių nuvežimas į mokyklą ir parvežimas į namus

0,17 Eur/km

1.5. pasvalio kultūros centro veikloje dalyvaujantiems mokiniams ir jų vadovams, vykstantiems į respublikinius renginius

0,17 Eur/km

2. Bendrojo lavinimo mokyklų mokymo kabinetų 1 m² 6 darbo valandoms nuoma:

 

2.1. Fiziniams ir juridiniams asmenims

0,15 Eur

2.2. Savivaldybės administracijos, ugdymo įstaigos organizuojamiems renginiams vykdyti

Netaikoma

3. Bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sporto salių nuoma:

 

3.1. Mokyklos, sporto mokyklos mokiniams, ikimokyklinių įstaigų vaikams, ugdymo įstaigos kaimo bendruomenių nariams  organizuotoms grupėms bei savivaldybės administracijos renginiams vykdyti

Netaikoma

3.2. Sporto klubams ir kitoms visuomeninių organizacijų organizuotoms grupėms

1,45 Eur/val.

3.3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims:

3.3.1. be dirbtinio apšvietimo

 

5,80 Eur/val.

3.3.2. su dirbtiniu apšvietimu

7,25 Eur/val.

4. Kompiuterinių klasių ir pavienių kompiuterių naudojimosi paslauga fiziniams ir juridiniams asmenims:

 

4.1. 1 kompiuterio darbo vietos nuoma

0,50 Eur/val.

5. Ugdymo įstaigų kopijavimo paslaugos mokiniams:

 

5.1. Už vieno A4 formato lapą  (vienos pusės)   

0,05 Eur

5.2. Už vieno A4 formato lapą (abiejų pusių)

0,07 Eur

5.3. Už vieno A3 formato lapą (vienos pusės)    

0,08 Eur

5.4. Už vieno A3 formato lapą (abiejų pusių)    

0,10 Eur

6. Ugdymo įstaigų kopijavimo paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims:

 

6.1. Už vieno A4 formato lapą  (vienos pusės)   

0,06 Eur

6.2. Už vieno A4 formato lapą (abiejų pusių)    

0,08 Eur

6.3. Už vieno A3 formato lapą (vienos pusės)    

0,10 Eur

6.4. Už vieno A3 formato lapą (abiejų pusių)    

0,12 Eur

7. Valgyklos salės nuoma:

 

7.1. Iki 60 žmonių 4 valandoms                           

29,00 Eur

7.2. Daugiau kaip 60 žmonių 4 valandoms

35,00 Eur

7.3. Už kiekvieną papildomą valandą                 

  7,30 Eur

7.4. Ugdymo įstaigų mokiniams, administracijoms organizuojamiems renginiams

Netaikoma

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo

Mokyklos nuotrauka apatinėje juostoje